marți, 14 ianuarie 2020

Concepte generale de planificare a unui proiect.

În principiu, planul unui proiect reflectă modul în care se preconizează realizarea efectivă a acestuia, de la faza de concepție și până la terminare. El trebuie să cuprindă
  • ce obiective trebuie atinse și în ce ordine;
  • ce acțiuni trebuie întreprinse, care sunt condiționările dintre acestea, când trebuie ele înceapă și când trebuie să fie terminate;
  • costurile și resursele necesare diferitelor acțiuni preconizate;
  • nivelele de calitate impuse și criteriile de apreciere ale acesteia;
  • bugetul proiectului și programul de procurare a resurselor necesare;
  • structura de repartizare a muncii și a responsabilităților defalcată pe fazele de dezvoltare ale proiectului și pe persoanele care răspund de conducerea și urmărirea proiectului.